Alle berichten door suze van der poll

Is de wereld al uitgewankeld?

Lieneke Luit
Over John Reeds intrigerende verslag van de Oktoberrevolutie

 1917 – het jaar waarin er in Rusland revoluties uitbraken die de wereld op zijn grondvesten deden schudden. In het begin van dat jaar maakte de Februarirevolutie een einde aan het eeuwenoude tsaristische bewind van de Romanovs en werd er een Voorlopige Regering ingesteld. Na een periode van aanhoudende protesten, stakingen en muiterijen, die culmineerden in de Oktoberrevolutie, moest die overgangsregering op haar beurt het veld ruimen voor de bolsjewieken onder leiding van Lenin. Deze omwenteling bracht echter geenszins rust; vijf jaar lang was Rusland het toneel van een bloedige burgeroorlog tussen de Rode (bolsjewistische) en de Witte (antibolsjewistische) troepen. De strijd eindigde in 1922 met de overwinning van de bolsjewieken en de oprichting van de Sovjet-Unie. Lees verder Is de wereld al uitgewankeld?

W.G. Sebalds literaire exil tussen documentaire, fictie en getuigenis

Download het essay van Anna Seidl over W.G. Sebald

Anna Seidl

W.G. Sebald (1944-2001), de Duitse auteur die op tweeëntwintigjarige leeftijd zijn vaderland verliet en zich in Engeland vestigde, wordt ruim vijftien jaar na zijn overlijden nog steeds beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Duitse moderne literatuur en, meer in het bijzonder, van de Holocaustliteratuur. Lees verder W.G. Sebalds literaire exil tussen documentaire, fictie en getuigenis

Wreedaards en Inhaligen. Het ontstaan en de verspreiding van stereotypen van ‘de ander’ in de vroegmoderne tijd

Download het essay van Yolanda Rodríguez Pérez over de verspreiding van stereotypen van ‘de ander’ in de vroegmoderne tijd

Een van de indrukwekkendste literaire voorbeelden over het drama van migreren in de vroegmoderne Nederlandse letteren is het beroemde politieke embleem van Joris Hoefnaghel uit zijn Patientia (1569) met de titel ‘Patientighe Veriaechde’:

Patientia.24 Politieke Emblemata door Joris Hoefnaghel (1569).jpg
Uit: Rob van Roosbroeck. Patientia, 24 politieke emblemata door Joris Hoefnaghel (1569), Antwerpen, 1935.


Wij arme lieckens, allendelijck 
verdacht
Van Nederlandt, alhier zijn wij ghaen schuijlen
Naulijcx commen, Godt moet dat zijn gheclaecht
Doer oorloghen, wilter weder al vuijlen
Nu valt toch al, mijnen moedt in d’asschen
Tis al beschreven, waer dat ick mij keere.
Patientelijck, moet ickt al op brassen
Wel hem die sedt zijn hoop’op den heere

Lees verder Wreedaards en Inhaligen. Het ontstaan en de verspreiding van stereotypen van ‘de ander’ in de vroegmoderne tijd

Op excursie langs de kansarmen. Over Lydie Salvayres Nobele zielen

Download het essay van Sabine van Wesemael over Lydie Salvayre als pdf


De Franse schrijfster Lydie Salvayre (1948) bracht haar kinderjaren door in een vluchtelingenkamp in de buurt van Toulouse, waar haar Spaanse ouders waren gestrand nadat ze na afloop van de Burgeroorlog naar Frankrijk vluchtten. Pas op de lagere school kwam ze in aanraking met de Franse taal en cultuur, maar ze liep haar achterstand snel in. Salvayre studeerde in eerste instantie moderne letterkunde, maar toen ze in aanraking kwam met de psychoanalyse besloot ze medicijnen te gaan studeren en werd kinderpsychiater in Argenteuil, een van de Parijse probleemwijken. Eind jaren zeventig begon ze met het schrijven van romans die allemaal sporen vertonen van haar persoonlijke levenservaring. Zo laat ze in haar roman Pas pleurer (2014), die werd bekroond met de prestigieuze Prix Goncourt, haar oude moeder Montse vertellen over de Spaanse revolutie van 1936. Lees verder Op excursie langs de kansarmen. Over Lydie Salvayres Nobele zielen

Henk van der Liet: De stad is een gat. Rap, slam en hiphop uit postcode 2400 NV

Download het essay van Henk van der Liet over Raske Penge

De afgelopen tijd is in Denemarken een sterk groeiende belangstelling voor poëzie waar te nemen. Dat blijkt niet alleen uit de aandacht die er in de pers is voor met name de nieuwe generatie dichters, maar vooral uit het succes dat ze blijkbaar bij hun lezers hebben. De dichter, rapper en dj Raske Penge is één van de opvallendste dichter-performers van dit moment. Lees verder Henk van der Liet: De stad is een gat. Rap, slam en hiphop uit postcode 2400 NV

Laughter through tears. Wat Russische klassiekers en Russische dichter-bloggers (niet) delen

Download het essay van Ellen Rutten over Gogol en Rubinstein
Dossier Leve de Kleine Letteren: Russisch

In 1835 schreef Nikolaj Gogol ‘De koets’ (‘Koljaska’), een satirisch literair verhaal over tsaristisch Rusland. In 2015 hekelt dichter en journalist Lev Rubinstein in schertsende Facebook-posts het Rusland van Poetin. Beiden worstelen met wat hun collega Michail Sjisjkin omschrijft als ‘de “vervloekte” Russische vraag voor elke Rus, geboren in een imperium dat non-stop oorlog voert met buitenlanders en met zijn eigen volk: wat moet men met deze regering en dit volk, die non-stop deze oorlogen voeren?’ Russische schrijvers, zegt Sjisjkin, of ze nu deel uitmaakten van het Rusland van Poesjkin of leven in het land van Poetin, stellen steeds de vraag: hoe moet ik als professioneel auteur kijken naar de Russische overheid? Gogols verhaal en Rubinsteins posts zijn pogingen tot een repliek op diezelfde vraag. Die pogingen hebben het nodige met elkaar gemeen – maar op één cruciaal punt maken de auteurs een verschillende keus. Lees verder Laughter through tears. Wat Russische klassiekers en Russische dichter-bloggers (niet) delen

Hoe een tot mislukken gedoemde expeditie blijft fascineren. Bea Uusma in de voetsporen van Salomon August Andrée

Download het essay van Suze van der Poll over Bea Uusma hier.

Een jaar later dan gepland, vanwege de aanhoudende noordenwind in de zomer van 1896, was 11 juli 1897 eindelijk het moment daar: de wind was gedraaid, voor Salomon August Andrée, als ingenieur verbonden aan het Zweedse patentbureau, het teken dat hij eindelijk zijn grote droom zou verwezenlijken. Die droom was wit en koud en in Andrées fantasie ook zonovergoten. Lees verder Hoe een tot mislukken gedoemde expeditie blijft fascineren. Bea Uusma in de voetsporen van Salomon August Andrée